Blauw

Deze kleurslag is zowel bij de grote als bij de krielen erkend.
Onderstaande omschrijving is conform de KLN standaard.

Kleur van haan en hen
Bovengevederte, dons en schachten effen eenkleurig, helder, grijsachtig blauw, zonder vlekken, roest of zwartachtige vlekjes.

Ernstige fouten
Geheel anders gekleurde veren; totaal afwijkende kleur; duidelijk waarneembare omzoming; te donkere sierveren.

Fouten
Gedeeltelijk miskleurige veren; geringe afwijking in kleur; neiging tot zoomaanduiding; gering verschil in kleurdiepte tussen sierveren en de overige bevedering.