Roodporselein

Deze kleurslag is bij de krielen en de grote erkend.
Onderstaande omschrijving is conform de KLN standaard.

Noot
Naarmate de dieren van de porseleinkleurslag varianten ouder worden, zal de hoeveelheid wit in het tekeningpatroon toenemen. Dieren van twee jaar oud hebben doorgaans de beste kleurverdeling.

Kleur en tekening van haan en hen
De zwarte en witte tekening stemt vrijwel geheel overeen met die van porselein, met dien verstande, dat de witte lover iets minder V-vormig is. Bovendien is de ruitvormige, groenglanzend zwarte vlek in het halsbehang vervangen door een groenglanzend zwarte schachtstreep. De okerbruine grondkleur is vervangen door warm bruinrood.

Donskleur: alle driekleurige veergroepen grijs met zalmkleurige tint, aan de basis overgaande in lichtgrijs.

Ernstige fouten en fouten bij haan en hen
Gelijk aan die van porselein, met uitzondering van de schachtstreeptekening in de hals.