Meerzomig zilverpatrijs

Deze kleurslag is zowel bij de grote als bij de krielen erkend.
Onderstaande omschrijving is conform de KLN standaard.

Kleur en tekening van haan en hen
De veren vertonen hetzelfde tekeningpatroon als bij meerzomig patrijs.
De zwarte kleur in alle veergroepen van haan en hen is geheel overeenkomstig die van meerzomig patrijs. Bij de haan is de oranje-goudgele of goudbruine grondkleur vervangen door een zilverwitte.

Bij de hen is de grijsachtig geelbruine grondkleur vervangen door staalgrijs.

Ernstige fouten bij de haan
Veel wit in borst; wit in sikkels en staart; gele tint in de sierveren; onvoldoende hals- en zadeltekening.

Ernstige fouten bij de hen
Te roestige of te grauwbruine grondkleur; te zwakke of foutieve zoomtekening.

Fouten bij haan en hen
Bovenstaande ernstige fouten in mindere mate voorkomend, bovendien onvolledig witte vleugel-driehoek bij de haan.