Wit blauwcolumbia 

Deze kleurslag is zowel bij de grote als bij de krielen erkend.
Onderstaande omschrijving is conform de KLN standaard.

Kleur en tekening van haan en hen
De veren vertonen hetzelfde tekeningpatroon als bij columbia De zwarte kleur van de columbiatekening is hier vervangen door helder en zo gelijkmatig mogelijk blauw.

Ernstige fouten bij haan en hen
Geheel als aangegeven bij columbia.

Fouten bij haan en hen
Bovenstaande ernstige fouten in mindere mate voorkomend, bovendien de aanwezigheid van geheel zwarte of gedeeltelijk zwarte veerpartijen in het blauw; verder veel te donkere of veel te lichte kleur blauw.