Secretariaat N.W.C., Zuiderdiep 305, 9521 AH, Nieuw Buinen 0599-614152 secretaris@nederlandsewyandotteclub.nl
 • Bennie2.jpg
 • bokhove2.jpg
 • DSC_0010.jpg
 • dsc_0277.jpg
 • dsc_0345.jpg
 • dsc_0489.jpg
 • DSC_0962.jpg
 • DSC_0991.jpg
 • DSC_0992.jpg
 • DSC_1049.jpg
 • DSC_1107.jpg
 • hokkenbezoek-2013_00091.jpg
 • Image00053.jpg
 • molderman8.jpg
 • Rene-van-de-Meer-1.jpg
 • vier-kleuren-grote-Wyandottes.jpg

Menu NWC

nwc2

Huisvesting en verzorging

 

Huisvesting en verzorging

Wyandottes zijn hoenders, die zich uitstekend lenen om in een stadstuin gehouden te worden. Dit geldt zowel voor de grote als voor de krielen.Het zijn van nature rustige dieren, die niet de schuwheid hebben van andere rassen. Jonge dieren die enigszins schuw zijn, kan men handmak maken door ze veel in de hand te nemen, hetgeen zowel voor u als voor de keurmeester, die ze mag keuren, prettig is.

Huisvesting

Er moet in het hok voldoende ruimte voor de kippen zijn. Voor elke twee kippen heeft men ongeveer een vierkante meter bodemoppervlakte nodig en per kip ongeveer driekwart kubieke meter inhoud. Naarmate men betere voorzieningen treft op het gebied van isolatie en de ventilatie, is het mogelijk de bezetting per vierkante meter op te voeren.

Luchtverversing
Het hok dient over voldoende ventilatiemogelijkheden te beschikken.Een kip heeft veel frisse lucht nodig. Door onvoldoende ventilatie krijgt men bovendien vooral bij lagere temperaturen last van een te hoge luchtvochtigheid en dit is funest voor de gezondheid en de productiviteit van uw kippen. Door doelmatig te ventileren behoudt men de juiste luchtvochtigheid. Een kippenhok zonder goede ventilatiemogelijkheden voldoet beslist niet aan de eisen. Voorkom tocht in het hok.

Voldoende licht
In het hok moet voldoende licht kunnen toetreden. Goed geplaatste ramen zorgen voor een juiste lichtinval. Goede ramen kunnen opengezet worden, of zijn zo uitgevoerd, dat het glas er bij warm weer kan worden uitgenomen. Achter de ramen zijn dan gazen horren aangebracht.

Een droge bodem

De bodem van een goed kippenhok is droog. Om de vloer droog te kunnen houden is het nodig, dat zij tenminste 25 cm boven het maaiveld wordt aangelegd. In het hok met een droge betonvloer is een dikke laag rul strooisel nodig.

De temperatuur
Er mogen geen grote temperatuurverschillen in het kippenhok optreden. Men bouwt daarom bij voorkeur met goed isolerend materiaal. Houten hokken voldoen in dit opzicht nog steeds goed aan de eisen. Een hok met een prima isolerende dakbedekking en met, zo mogelijk, dubbele wanden, geeft het voordeel dat de temperatuur, al naar gelang het jaargetijde, steeds goed is. ‘s Winters vorstvrij en ‘s zomers koel.

Mest verwijderen

In de eerste plaats moet worden genoemd het regelmatig verwijderen van de mest. De atmosfeer in het hok moet fris zijn. Maakt men nog gebruik van een mestplank, dan moet deze dagelijks worden gereinigd. Is er gaas over de mestplank gespannen of heeft men een mestbak, dan kan men volstaan met het 1 maal per week verwijderen van de mest.

De voeding

Is de huisvesting van het pluimvee in orde, dan mag verder de voeding wel als de belangrijkste factor worden beschouwd. Niet alleen de samenstelling van het voeder is belangrijk, ook op het juiste gebruik van het voeder komt het aan. Een kip stelt zeer hoge eisen aan haar voedsel. Vooral de moderne pluimveerassen eisen een zeer gevarieerd rantsoen, rijk aan eiwitten, mineralen en vitaminen, alles in een juiste verhouding tot elkaar. Alleen van een volkomen uitgebalanceerd mengsel, wetenschappelijk samengesteld, kan men de hoogste productie per kip verwachten. En dat niet alleen, ook schept men met zo’n voeder de voorwaarden voor een blijvend goede gezondheid van de dieren en voor een hoog weerstandsvermogen tegen ziekten.

Grit

De kippen moeten steeds over schelpengrit beschikken, ter aanvulling van kalk, noodzakelijk voor de vorming van de eischaal. Daarnaast heeft de kip behoefte aan kleine steentjes voor het fijnmalen van harde voerdeeltjes (granen) in de spiermaag. Loslopende kippen vinden deze steentjes wel buiten. Vastzittende kippen moeten ze in het strooisel zien te vinden. Men brengt hiertoe op gezette tijden een schep grof zand in het hok. Men kan de kiezel ook, evenals het grit, in een apart bakje doen. Voor een voldoende opname is het gewenst grit en kiezel regelmatig om te roeren, eventueel aan te vullen. Eenmaal per week verversen is zeer aan te bevelen.


Drinkwater
Voor een maximale eiproductie is het nodig, dat de hen de gehele dag zonder onderbreking goed drinkwater ter beschikking heeft. Een hen drinkt per keer heel weinig, maar het aantal malen per dag dat zij drinkt, is zeer groot. Een ei bestaat voor ruim 2/3 uit water. Dus hoe hoger de productie is, hoe meer water de hennen opnemen. De in de volle productie zijnde hen reageert zeer scherp op onregelmatigheden in de drinkwatervoorziening. Is er slechts een dag te weinig water gegeven, dan al heeft dit 1 tot 2 dagen daarna merkbare vermindering van de eiproductie ten gevolge.In de zomer is de waterconsumptie bijna twee maal zo groot als in de winter. De zuiverheid van het drinkwater is een zaak van groot belang. Niet alleen, dat de besmettingskansen geringer zijn, zuiver water heeft ook een betere smaak, waardoor er meer van wordt opgenomen. Hoewel drinkwater praktisch niets kost, is het als productiefactor minstens zo belangrijk als voeder.

De rui

De rui is de natuurlijke afsluiting van de leg. Het is een periode van rust, waarin de kip na een lange legperiode, waarin veel van de lichaamsreserves zijn verbruikt, weer op krachten moet komen. Voeding en verzorging moeten daarom ook in de ruitijd aan hoge eisen voldoen. Het gunstige tijdstip voor het invallen van de rui ligt zodanig, dat de dieren bij het begin van het koude jaargetijde in de nieuwe veren zitten. Dit tijdstip wisselt nogal van jaar tot jaar. Een ruiende kip heeft nagenoeg dezelfde voedingsingrediënten nodig als een producerende hen. De nieuwe veren, die ze moet vormen,bestaan voor plm. 26% uit eiwit. Daaruit volgt, dat men het voeder in de normale hoeveelheid en samenstelling